Vitajte na našom webe

  Každý začiatok je ťažký...

 Vstup do materskej školy je prvým krokom do spoločnosti. Táto udalosť môže priniesť problémy ako pre dieťa, tak i pre rodičov. Sú deti, ktoré si v novom prostredí zvykajú ľahšie, tešia sa a s ľahkosťou nadväzujú kontakty s osobami pre ne doposiaľ neznámymi. Iné sa tešia tiež, ale po prvých skúsenostiach odmietajú vstup do kolektívu, potrebujú na adaptáciu viac času.

 

  Ako môžu  pomôcť rodičia  doma.

Pri vstupe do materskej školy sú na deti prvýkrát kladené viaceré požiadavky naraz. Rodičia svojmu dieťaťu uľahčia vstup tým, že mu umožnia zbierať skúsenosti už predtým a pomôžu mu s požiadavkami vysporiadať sa postupne.

1.   Trénovať odlúčenie

2.   Umožniť stretávanie  s vrstovníkmi

3.   Zoznámenie  detí  s materskou  školou (počas letných prázdnin)

4.   Brať ohľad na psychickú  záť

5.   Zabrániť vzniku  ďalších záťaží

6.  Hovoriť s dieťaťom o škôlke ako o peknom mieste a nie výhražkami :-( aby sa dieťa do nej tešilo a bolo zvedavé

 

 

 

 

 

Prajeme krásny pobyt vášmu dieťaťu...